Religiewetenschappen

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week 12 tot 18 uur aan onderwijs. Daarnaast werk je zelfstandig aan opdrachten.
Een overzicht van de vakken vind je onderaan de pagina.

SAMENHANG
Bij Religiewetenschappen in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

VERDIEPING
Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied religiewetenschappen. Je kunt kiezen uit twee samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken.

  • Religie, medialiteit en cultuur
    Je bestudeert de middelen die gelovigen gebruiken om religieuze ervaringen op te doen: heilige voorwerpen, gebaren, kleding, teksten, moderne media, enzovoort. Zo leer je hoe religies niet alleen over ideeën gaan, maar over heel concrete dingen.
  • Religie en politiek
    Je bestudeert de maatschappelijke rol van religie en religieuze diversiteit. Religie heeft invloed op de samenleving, zelfs vaak op wetgeving. Maar die invloed is vaak ook omstreden. Je verdiept je in de verschillende theorieën hierover.

KEUZERUIMTE
Een derde van je programma is keuzeruimte. Een deel hiervan vul je met vakken op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, talen, communicatie, religie of filosofie; een deel is compleet vrij. Hiermee kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren.

STAGE
Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. De opleiding heeft contacten in Ghana. Maar je kunt ook zelf een plek regelen. Zo reisde een student naar Taiwan om daar een scriptie te schrijven over een tempel.

WERKVORMEN
In het eerste jaar van de bachelor Religiewetenschappen krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges. In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent. Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

GROEPSGROOTTE
Er starten per jaar gemiddeld 10 studenten aan de opleiding Religiewetenschappen (40% vrouw en 60% man). In je eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger (rond de 50), omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-30 medestudenten.

TAAL VAN HET ONDERWIJS

Colleges 100% Nederlands
Literatuur 70% Engels en 30% Nederlands

JAARROOSTER
Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

BINDEND STUDIEADVIES
Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Religiewetenschappen ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.

VAKKENPAKKET

VERPLICHTE CURSUSSEN
CURSUSNAAM CURSUSCODE BLOK JAAR NIVEAU ECTS
Inleiding religiestudies RT1V13004 1 1 1 7,5
Christendom, van beweging tot wereldreligie RT1V13001 1 1 1 7,5
Sociology of Religion RT2V13001 2 1 2 7,5
Islam, een levende traditie RT1V13002 3 1 1 7,5
Jodendom: natie, religie, cultuur RT2V13005 3 1 2 7,5
Filosofie en religiekritiek RT2V13003 4 1 2 7,5
Werken met teksten: exegese en hermeneutiek RT2V13004 4 1 2 7,5
Antropologie van de religie RS2V14001 1 2 2 7,5
VERPLICHTE KEUZEVAKKEN
Waarheid en autoriteit WR1V13001 2 1 1 7,5
Perspectieven op praktijk WR1V13002 2 1 1 7,5
VERDIEPINGSPAKKET RELIGIE, MEDIALITEIT EN CULTUUR
Literatuur en christendom RS3V14006 1 2 3 7,5
Omstreden Bijbelteksten RS3V15001 2 2 3 7,5
Religion and the Body RT3V13003 3 2 3 7,5
Religie en media RT2V12001 4 2 2 7,5
VERDIEPINGSPAKKET RELIGIE EN POLITIEK
Religie, samenleving en politiek RS3V14003 1 2 3 7,5
Fundamentalisme in christendom en islam RS3V14007 2 2 3 7,5
Religie en geweld RS3V14004 3 2 3 7,5
Ethiek, mensenrechten en religieuze tolerantie RS3V14005 4 2 3 7,5
Vrije keuze 1-4 2, 3 67,5
Eindwerkstuk 1-4 3 15