Religie en Samenleving (MA)

Onderaan de pagina vind je een overzicht van het vakkenpakket.

STUDIEOPBOUW
Het studiejaar is opgedeeld in twee semesters, van elk twee blokken. Per blok volg je drie cursussen van 5 EC. Het volledige studieprogramma (60 EC) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • twee verplichte cursussen (10 EC)
 • twee cursussen van de door jou gekozen track (10 EC)
 • vier keuzecursussen (20 EC)
 • een stage of individuele specialisatie (5 EC)
 • een masterscriptie (15 EC)

ONDERWIJSVORMEN

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • zelfstudie
 • groepswerk
 • stage

In elke cursus is er één dagdeel per week college. Hierin worden meestal diverse werkvormen gecombineerd: een presentatie door de docent, groepsgesprekken over de gelezen literatuur, presentaties van studenten. Per college bestudeer je de literatuur, die meestal verbonden is aan leesopdrachten. Daarnaast zijn er in de meeste cursussen kleine onderzoeksopdrachten, zoals het observeren van religieuze bijeenkomsten of het lezen van interviews. Een deel van de opdrachten doe je alleen, andere in tweetallen.
Een stage is niet verplicht, maar veel studenten kiezen er wel voor.

TOETSMETHODEN

 • kleinere wekelijkse opdrachten
 • een mondelinge presentatie over verricht onderzoek
 • een afsluitend paper

VAKKENOVERZICHT

CURSUSNAAM CURSUSCODE BLOK JAAR NIVEAU ECTS
VERPLICHTE CURSUSSEN (2)
Religies in hedendaagse samenlevingen: Theoretische benaderingen RTMV10022 1 1 M 5
Religie in het publieke domein RTMV10021 2 1 M 5
VERPLICHTE TRACK
TRACK: ISLAM, EUROPA EN MODERNITEIT
Bronnen van de islam RTMV10004 1 1 M 5
Sleutelteksten in de islamwetenschap RTMV10029 2 1 M 5
TRACK: RELIGIE, DIVERSITEIT EN MODERNITEIT
Christendom in een veranderend Europa RTMV10005 1 1 M 5
Nieuwe vormen van religiositeit in Europa RTMV10015 2 1 M 5
KEUZECURSUSSEN (4)
Religieus fundamentalisme: Radicale geloofsovertuigingen en praktijken in een ontnuchterende wereld RTMV10023 1 1 M 5
Islam in West-Europa RTMV05001 1-2 1 M 10
Religie en gender. Dis/closed bodies: gender and sexuality as markers of religious identity in modernity RTMV10019 2 1 M 5
Interreligieuze relaties: islam en christendom RTMV10011 3 1 M 5
Sharia en moderniteit RTMV14001 3 1 M 7,5
Religieuze opvoeding en vorming in een context van diversiteit RTMV10025 4 1 M 5
Levensbeschouwing, organisatie en beleid RTMVD10051 4 1 M 5
Tutorial scriptievoorbereiding religies in hedendaagse samenlevingen RTMV10034 3 1 M 5
INDIVIDUELE SPECIALISATIE OF STAGE 1 M 5
MASTERSCRIPTIE 1 M 15