LAS: Islam en Arabisch

De bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences heeft een studielast van 180 EC en beslaat 3 jaar in totaal. Het studieprogramma bestaat uit een major en een profileringsruimte. De major omvat 127,5 ECTS en is onderverdeeld in een onderdeel General Education (60 ECTS) en Hoofdrichting (67,5). De profileringsruimte omvat 52,5 ECTS en bestaat uit cursussen die je naar vrije keuze kunt invullen.

HOOFDRICHTING ISLAM EN ARABISCH
In deze hoofdrichting verdiep je je in de rol die de islam speelt in de moderne cultuur en samenleving. Je maakt kennis met de uiteenlopende manieren waarop de islam wordt uitgelegd. Bijvoorbeeld als een radicale politieke ideologie. Of juist als een leer waarin meditatie en mystieke geloofspraktijk centraal staat. Het spreekt voor zich dat de verhitte islamdebatten van vandaag ook ruimschoots aan de orde komen. Het doel van de hoofdrichting is om kennis te maken met belangrijke islamitische tradities, maar ook met opvattingen, uitingen en gedragingen van moslims in hedendaagse samenlevingen In het verlengde hiervan leer je begrijpen hoe die opvattingen aan de ene kant samenhangen met de islamitische bronnen (koran en soenna), maar aan de andere kant ook worden gevormd door ontwikkelingen in moderne samenleving en culturen. Om je inzicht in de diverse islamitische standpunten te verdiepen, leer je Arabisch, de taal van de belangrijkste islamitische bronnen. Gewapend met deze kennis, inzichten en vaardigheden ben je inzetbaar als adviseur en beleidsmedewerker op het terrein van de multiculturele samenleving.

OPBOUW LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Visualisatie opbouw LAS

Visualisatie opbouw LAS

VAKKENOVERZICHT

CURSUSNAAM CURSUSCODE BLOK JAAR NIVEAU ECTS
LAS KERNCURSUSSEN (30 ECTS)
De schrijfacademie LA1V11001 1 1
De denkacademie LA3V11004 1/4 3
Globalisering LA2V11002 4 2
Scriptie LA3V11003 1-4 3 3
KEUZECURSUSSEN (30 ECTS)
Ruime keuze, met in blok 1 alleen al 54 vakken. In blok 2 zijn dit 39 vakken, in blok 3 zijn het 45 vakken en in blok 4 heb je de keuze tussen 38 vakken. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen om een ander vak toe te voegen aan je keuzecursussenlijst. Voor een duidelijk overzicht download je de pdf’s onderaan de pagina van de Universiteit van Utrecht, klik hier.

 

HOOFDRICHTING ISLAM EN ARABISCH (60 ECTS)
VERPLICHTE VAKKEN KEUZECURSUSSEN BEHORENDE BIJ HOOFDRICHTING ISLAM EN ARABISCH (15 ECTS)
Eindwerkstuk IA3V14001 4 3 3 7,5
Islam, een levende traditie RT1V13002 1,3 1 1 7,5
VERPLICHTE MINOR ARABISCH (30 ECTS)
Arabisch 1 IA1V13001 1 1 1 7,5
Arabisch 2 IA2V15001 2 1 2 7,5
Arabisch 3 IA2V15002 3 1 2 7,5
Arabisch 4 IA2V15003 4 1 2 7,5
VERPLICHT VERDIEPINGSPAKKET (30 ECTS)
ISLAM TRADITIE EN VERANDERING
Arabisch 5 IA3V15003 1 3 7,5
Koran en Hadith IA3V13002 2 3 7,5
Literatuur en islam RS3V14002 3 3 7,5
Eenheid en diversiteit in de islam IA3V14004 4 3 7,5
ISLAM EN SAMENLEVING
Arabisch 5 IA3V15003 1 3 7,5
Fundamentalisme in islam en christendom RS3V14007 2 3 7,5
Religie en geweld RS3V14004 3 3 7,5
Antropologie van de islam IA3V14006 4 3 7,5