Islam en Arabisch

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week 12 tot 18 uur aan onderwijs. Een overzicht van de vakken vind je onderaan de pagina.

SAMENHANG
Bij Islam en Arabisch in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

VERDIEPING
Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Islam en Arabisch. Je kunt kiezen uit twee samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit drie vakken.

  • Islam: traditie en verandering
    Je verdiept je in islamitische geloofsovertuigingen en praktijken: waarop zijn ze gebaseerd, hoe zijn ze ontstaan, en hoe worden ze in verschillende stromingen van de islam uitgelegd? Je leert wetenschappelijke methoden kennen om teksten systematisch te bestuderen.
  • Islam en samenleving
    Je verdiept je in de rol die de islam speelt in de samenleving van vandaag: wat is bijvoorbeeld de invloed van fundamentalisme? Je leert wetenschappelijke methoden kennen om veranderingen in de samenleving te bestuderen.

KEUZERUIMTE
Een derde van je programma is keuzeruimte. Een deel hiervan vul je met vakken op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, talen, communicatie, religie of filosofie; een deel is compleet vrij. Hiermee kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren.

WERKVORMEN
In het eerste jaar van de bachelor Islam en Arabisch krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges. In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.
Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

GROEPSGROOTTE
Er starten per jaar gemiddeld 10 studenten aan de opleiding Islam en Arabisch (70% vrouw en 30% man). In je eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger (rond de 70), omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-30 medestudenten.

TAAL VAN HET ONDERWIJS

Colleges 100% Nederlands
Literatuur 50% Engels en 50% Nederlands

JAARROOSTER
Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

BINDEND STUDIEADVIES
Net als op alle andere Nederlandse universiteiten wordt in Utrecht een bindend studieadvies (BSA) gehanteerd. Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Islam en Arabisch ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.

VAKKENPAKKET

VERPLICHTE CURSUSSEN
CURSUSNAAM CURSUSCODE BLOK JAAR NIVEAU ECTS
Inleiding religiestudies RT1V13004 1 1 1 7,5
Arabisch 1 IA1V13001 1 1 1 7,5
Arabisch 2 IA2V15001 2 1 2 7,5
Arabisch 3 IA2V15002 3 1 2 7,5
Islam, een levende traditie RT1V13002 3 1 1 7,5
Arabisch 4 IA2V13003 4 1 2 7,5
Geschiedenis van de islamitische wereld 1 IA2V13004 4 1 2 7,5
Geschiedenis van de islamitische wereld 2 IA2V14002 1 2 2 7,5
Arabisch 5 IA3V15003 1 2 3 7,5
VERPLICHTE KEUZEVAKKEN
Waarheid en autoriteit WR1V13001 2 1 1 7,5
Perspectieven op praktijk WR1V13002 2 1 1 7,5
VERDIEPINGSPAKKET ISLAM: TRADITIE EN VERANDERING
Koran en Hadith IA3V13002 2 2 3 7,5
Midden-Oosten en literatuur IA3V15002 3 2 3 7,5
Eenheid en diversiteit in de islam IA3V14004 4 2 3 7,5
VERDIEPINGSPAKKET ISLAM EN SAMENLEVING
Fundamentalisme in christendom en islam RS3V14007 2 2 3 7,5
Reigie en geweld RS3V14004 3 2 3 7,5
Antropologie van de islam IA3V14006 4 2 3 7,5
Vrije keuze 1-4 3 67,5
Eindwerkstuk 1-4 3 15