ALV

30 januari: algemene ledenvergadering (ALV)

ALV

Op dinsdag 30 januari organiseerde Aladdin de eerste, officiële algemene ledenvergadering. In het beleidsplan heeft bestuur IV het voornemen vastgelegd om de leden meer te betrekken bij de ontwikkeling van Aladdin. De organisatie van een halfjaarlijkse ALV betreft een van de vernieuwingen om dit doel te verwezenlijken. Zowel het bestuur als de leden waren erg enthousiast over dit initiatief! Tijdens de ALV heeft het bestuur de verstreken maanden geëvalueerd: de activiteiten die georganiseerd zijn, de introductie van Vrienden van Aladdin, de komst van een Aladdin-tas. Daarnaast heeft het bestuur nieuwe plannen gepresenteerd, waaronder het oprichten van commissies. Vanaf februari gaat er een pilot voor een activiteitencommissie van start. Al met al was het een vruchtbare avond waarbij leden feedback hebben gegeven en ideeën hebben uitgewisseld. Op deze manier bouwen we samen aan een toekomst voor Studievereniging Aladdin! Lees vooral ook de notulen van de HALV.