Agenda

 


Hier kondigen we de komende activiteiten aan. Wil je een reminder bij nieuwe activiteiten? Klik dan hier en abonneer je op onze evenementen! Als je benieuwd bent naar de activiteiten die al zijn geweest, kun je bij de evenementverslagen terecht.


Dinsdag 30 januari: ALV

Het nieuwe jaar gaat gepaard met goede voornemens! Ons goede voornemen is om de leden meer te betrekking bij de ontwikkeling van Studievereniging Aladdin. Om deze reden organiseren wij op dinsdagavond 30 januari de eerste algemene ledenvergadering. Het bestuur reflecteert op het afgelopen half jaar en presenteert nieuwe plannen. Bovendien is er ruimte voor input vanuit leden over verscheidene onderwerpen, zoals activiteiten en studiereis. 

Wat: ALV

Wanneer: dinsdag 30 januari, 19:30-21:00

Waar: Sweelinckzaal, Drift 21


Woensdag 6 februari: Scientology Kerk Amsterdam

Op woensdag 6 februari zijn wij welkom bij de Scientology Kerk Amsterdam. Scientology is een geestelijke beweging die vanuit de Verenigde Staten naar Europa is overgewaaid. Een bijzondere ‘religie’ waar we met dit bezoek meer over te weten willen komen. Op het programma staat een rondleiding door het informatiecentrum en bovendien gaan we in gesprek met een scientoloog. Er is ruimte voor discussie. Aanmelden kan via activiteiten@svaladdin.nl. 

Wat: Scientology Kerk Amsterdam

Wanneer: woensdag 6 februari, 19:00-21:00

Waar: Wibautstraat 112, Amsterdam


Vrijdag 23 februari: symposium ‘Religie en Nederlandse identiteit’

Tijdens dit symposium staat het thema ‘Religie en Nederlandse identiteit’ centraal. Het Centre for the Humanities en het Utrecht Religie Forum stellen de vraag welke rol religie speelt in de hedendaagse Nederlandse identiteit. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de vraag of er ook plek is voor nieuwe religies in de Nederlandse identiteit. Stuiten nieuwe religieuze tradities op meer weerstand ondanks het seculiere karakter van ons land? Is er wel echt sprake van neutraliteit als het gaat om religie in het publieke domein?

De avond begint met korte mini-colleges van drie wetenschappers die deze vragen vanuit hun eigen onderzoeksveld benaderen. Na de pauze zal een panelgesprek plaatsvinden waarin de plaats van religie in de hedendaagse Nederlandse samenleving ter discussie wordt gesteld door wetenschappers, een romanschrijver, een journalist en een politicus. Er zal voldoende ruimte zijn voor het publiek om vragen te stellen en van gedachten te wisselen tijdens de afsluitende discussie.

Wat: symposium ‘Religie en Nederlandse identiteit’

Wanneer: vrijdag 23 februari, 19:00-21:30

Waar: Lutherse Kerk, Amsterdam